Chính sách đặc biệt, đặc cách, đặc thù phòng, chống dịch Covid – 19 phải bảo đảm minh bạch và hiệu quả

“Các chính sách phải được đánh giá tác động hết sức kỹ lưỡng, thận trọng, bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả, để sau này Quốc hội còn giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết như vậy có đúng không”, ông Vương Đình Huệ nói.

Chiều tối 3/12, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Thường trực Ủy ban Xã hội và một số cơ quan liên quan, xem xét việc ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc biệt, đặc cách, đặc thù trong phòng, chống dịch Covid – 19.

            Đề xuất 6 cơ chế, chính sách đặc biệt, đặc thù, đặc cách

Ngày 17/11/2021, Chính phủ đã có Tờ trình số 521/TTr-CP đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch Covid – 19 để thực hiện Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch Covid – 19.

Theo đó, dự thảo Nghị quyết có 6 chính sách lớn quy định về: nhân lực tham gia tiêm chủng, xét nghiệm, chăm sóc, điều trị người nhiễm Covid – 19; thanh toán chi phí tiêm chủng, xét nghiệm, khám bệnh, chữa bệnh Covid – 19; khám bệnh, chữa bệnh từ xa; thuốc, nguyên liệu làm thuốc; bình ổn giá trang thiết bị y tế; chính sách tiền lương, tiền công, phụ cấp và chế độ chính sách đối với người được điều động tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid – 19.

Nêu quan điểm của Thường trực Ủy ban Xã hội, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh nhất trí sự cần thiết ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch Covid – 19 để Chính phủ ban hành và triển khai thực hiện Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch Covid – 19  theo tinh thần của Kết luận số 20 của Ban Chấp hành Trung ương và các Nghị quyết của Quốc hội.

_TAN9254 copy
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc

Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban Xã hội đề nghị các cơ chế, chính sách đặc biệt, đặc cách, đặc thù được Chính phủ trình “cần được xem xét một cách kỹ lưỡng, thận trọng do có đối tượng tác động lớn, phạm vi thực hiện không chỉ đối với hệ thống y tế mà cả ngân sách nhà nước”, bà Thúy Anh nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Tờ trình cũng chưa làm rõ tính cấp bách để được thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 30/2021/QH15, một số chính sách được trình để giải quyết những vướng mắc, tồn tại trong thời gian trước, một số chính sách được trình để thực hiện lâu dài và dự kiến sẽ được bổ sung, điều chỉnh khi sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

            Làm rõ “mức giá cao nhất” áp dụng tại cơ sở y tế tư nhân

Về thanh toán chi phí tiêm chủng, xét nghiệm, khám bệnh, chữa bệnh Covid – 19, Thường trực Ủy ban Xã hội đề nghị Chính phủ làm rõ các loại hình cơ sở thu dung, điều trị Covid – 19 và xác định cụ thể việc bảo đảm kinh phí vận hành, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh cho người nhiễm Covid – 19 cho từng hình thức cơ sở thu dung, điều trị Covid – 19 để làm cơ sở cho việc thanh toán các chi phí từ nguồn ngân sách nhà nước một cách rõ ràng, tránh chi trùng.

Thống nhất với Tờ trình của Chính phủ về việc thực hiện thanh toán theo số lượng thực tế sử dụng và mức giá mua vào theo kết quả đấu thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tuy nhiên, theo Thường trực Ủy ban Xã hội, Chính phủ cần tổng kết các chi phí khám chữa bệnh Covid – 19 thời gian qua, làm rõ mức trích từ Quỹ bảo hiểm y tế để bảo đảm an toàn quỹ cũng như đảm bảo tính minh bạch, khả thi.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh
Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh

Cơ bản nhất trí việc cần có giải pháp thanh toán các chi phí trong tiêm chủng, xét nghiệm, khám chữa bệnh khi huy động cơ sở y tế tư nhân tham gia, tuy nhiên, Thường trực Ủy ban Xã hội cũng đề nghị cần làm rõ “mức giá cao nhất” áp dụng tại cơ sở y tế tư nhân là giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hay giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu.

Ngoài ra, để khuyến khích, tạo động lực cho cơ sở y tế tư nhân tham gia vào công tác phòng, chống dịch Covid – 19 một cách tự nguyện thì Chính phủ cần tiếp tục nghiên cứu cơ chế thanh toán các chi phí thực hiện công tác phòng, chống và điều trị Covid – 19 để vừa đảm bảo cân đối bù đắp chi phí vận hành của cơ sở tư nhân vừa phù hợp khả năng chi trả của ngân sách nhà nước.

             Kỹ lưỡng, minh bạch, đúng thẩm quyền

Qua xem xét cụ thể từng chính sách và quan điểm của đại diện Chính phủ, cơ quan chủ trì thẩm tra và các cơ quan liên quan tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thống nhất sự cần thiết ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc biệt, đặc cách, đặc thù để Chính phủ ban hành và triển khai Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch Covid – 19.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị quyết này chỉ tập trung quy định các cơ chế chính sách “đặc biệt, đặc cách, đặc thù” về phòng, chống dịch Covid – 19 khác với quy định của luật hoặc chưa được luật hiện hành quy định.

_TAN9299 copy

Cho rằng, một số chính sách Chính phủ đề xuất là cần thiết nhưng Chủ tịch Quốc hội khẳng định quan điểm “nếu không thuộc phạm vi ủy quyền tại Nghị quyết 30 của Quốc hội thì không thể đưa vào Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội”.

“Đơn cử như chính sách về khám, chữa bệnh từ xa chỉ áp dụng trong phạm vi khám, chữa bệnh Covid – 19, đồng thời, phải xác định rõ chủ thể được khám, chữa bệnh từ xa, quy trình khám, chữa bệnh từ xa như thế nào, trách nhiệm ra sao…? Các vấn đề khám, chữa bệnh từ xa không liên quan đến dịch bệnh Covid – 19 cần được xem xét, đánh giá kỹ lưỡng, thấu đáo khi sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh để bảo đảm vừa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, vừa bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng của người dân”, ông Vương Đình Huệ nói.

Về bình ổn giá trang thiết bị y tế, Chủ tịch Quốc hội đề nghị chỉ nên đưa vào danh mục những loại thực sự cấp bách, đã được đánh giá tác động kỹ lưỡng, đã rõ, nhận được sự đồng thuận, thống nhất cao.

Các đại biểu đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, giải trình thêm về nội dung này trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét.

Về chính sách tiền lương, tiền công, phụ cấp và chế độ chính sách với người được điều động tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid -19, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, cần bảo đảm tốt nhất chế độ, chính sách để bù đắp phần nào những đóng góp, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ, lực lượng y tế và các lực lượng khác trên tuyến đầu chống dịch.

“Với một số cơ chế, chính sách khác, khi quy định trao quyền cho Bộ trưởng Bộ Y tế thì đồng thời phải quy định về trách nhiệm thực hiện”, Chủ tịch Quốc hội đề nghị.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, tiếp tục hoàn thiện tờ trình, báo cáo thẩm tra, tổ chức lấy ý kiến, đánh giá tác động dự thảo nghị quyết để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

“Các chính sách phải được đánh giá tác động hết sức kỹ lưỡng, thận trọng, bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả để sau này Quốc hội còn giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết như vậy có đúng không”, ông Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Thanh Nhung – Theo Dân Sinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *