Hỗ trợ vay vốn, tìm việc làm cho người đã cai nghiện ma túy

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về triển khai công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023.

Theo đó, thành phố đề ra 11 chỉ tiêu, nhiệm vụ về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy.

Cụ thể, thành phố phấn đấu trên 80% số người nghiện ma túy và người sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý trên địa bàn thành phố được tiếp cận các dịch vụ: Tư vấn, biện pháp can thiệp giảm hại, điều trị, cai nghiện ma túy, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng;

100% quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố công bố danh sách các cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; 100% xã, phường, thị trấn tổ chức tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn việc đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện, bảo đảm tất cả những người được xác định là người nghiện ma túy đã đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện đều được tham gia điều trị, cai nghiện đúng quy định.

100% quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố công bố danh sách các cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; 100% xã, phường, thị trấn tổ chức tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn việc đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện, bảo đảm tất cả những người được xác định là người nghiện ma túy đã đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện đều được tham gia điều trị, cai nghiện đúng quy định,

Qúy Đức – Theo Dân Sinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *