Ông Phan Xuân Dũng được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Ủy viên Hội đồng Trung ương biểu quyết tán thành, Liên hiệp Hội Việt Nam chính thức thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách Đoàn chủ tịch gồm 27 thành viên.

Ngày 25.12, tại phiên chính thức Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần VIII (nhiệm kỳ 2020 -2025), ông Nghiêm Vũ Khải, Phó Trưởng tiểu ban Nhân sự Đại hội VIII đã công bố kết quả bầu cử Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra và Thường trực Đoàn Chủ tịch khóa VIII.

Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần VIII (nhiệm kỳ 2020 -2025).

Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần VIII (nhiệm kỳ 2020 – 2025) đã tổ chức bầu Đoàn chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VIII. Hội đồng Trung ương tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn danh sách Chủ tịch, Phó chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Tổng thư ký bầu cử bằng hình thức giơ tay biểu quyết.

Với kết quả 192/192 ủy viên Hội đồng Trung ương biểu quyết tán thành, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chính thức thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách Đoàn Chủ tịch gồm 27 thành viên.

Ông Phan Xuân Dũng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Trung ương khóa VIII.

Ông Phan Xuân Dũng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Trung ương khóa VIII; ông Phạm Quang Thao và Nguyễn Hồng Diên là Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; ông Nguyễn Quyết Chiến là Tổng thư ký, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. 9 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra và ông Phạm Quang Thao là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội.

Ông Đặng Vũ Minh được vinh danh bầu là Chủ tịch danh dự Liên hiệp Hội Việt Nam.

Ông Phan Xuân Dũng, SN 1960, quê quán tại xã Đại Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh). Ông Dũng có trình độ chuyên môn là Tiến sĩ khoa học.

Trước khi giữ Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, ông Phan Xuân Dũng là Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường (KH,CN&MT) của Quốc hội. Ông Dũng cũng từng giữ nhiều chức vụ như Phó Vụ trưởng Ban Khoa giáo Trung ương; Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Ứng dụng Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ông Dũng là đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, XIV; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội khóa XII, XIII, XIV; Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII.

PV – Theo Một Thế Giới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *