Tin HOT

Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển Kinh tế – Xã hội

Tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội. Đây là nghị […]

Ban hành Nghị định hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 112/2021/NĐ-CP ngày 10/12/2021 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Quy định điều kiện đưa lao động đi […]

Chính sách đặc biệt, đặc cách, đặc thù phòng, chống dịch Covid – 19 phải bảo đảm minh bạch và hiệu quả

“Các chính sách phải được đánh giá tác động hết sức kỹ lưỡng, thận trọng, bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả, để sau này Quốc hội còn giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết như vậy có đúng […]