Uncategorized

Ông Phan Xuân Dũng được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Ủy viên Hội đồng Trung ương biểu quyết tán thành, Liên hiệp Hội Việt Nam chính thức thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách Đoàn chủ tịch gồm 27 thành viên. Ngày 25.12, tại phiên chính thức Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên […]