Bình Dương: Thanh tra về công tác quản lý, sử dụng đất và các dự án

Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra về công tác quản lý, sử dụng đất, quản lý về đầu tư xây dựng các dự án và nhiều lĩnh vực khác.

Mới đây, tại trụ sở UBND tỉnh Bình Dương, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đã chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra của Thanh tra Chính phủ.

Đoàn do ông Trần Văn Mây, thanh tra viên cao cấp, Cục trưởng cục III, Thanh tra Chính phủ làm trưởng đoàn. Thời hạn thanh tra gồm 60 ngày làm việc thực tế, không kể ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định pháp luật.

Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra về công tác quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương – Ảnh: internet

Theo đó, quyết định thanh tra gồm những nội dung: Thanh tra trách nhiệm về thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng (thời kỳ thanh tra sẽ từ 1.1.2014 đến 31.12.2019); công tác quản lý, sử dụng đất đai (thời kỳ thanh tra từ 1.1.2012 đến 31.12.2019).

Bên cạnh đó, đoàn cũng sẽ thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở và và thanh tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại khu vực đô thị (thời kỳ thanh tra từ ngày 1.1.2011 đến 31.12.2019).

Cùng với đó, Thanh tra Chính Phủ cũng sẽ thanh tra về quản lý đầu tư xây dựng và các dự án, công trình có dấu hiệu vi phạm pháp luật theo Nghị quyết 116/NĐ-CP ngày 6.12.2019 của Chính phủ (thời kỳ thanh tra từ ngày 1.1.2011 đến 31.12.2019).

HỒ ĐÔNG – Theo Một Thế Giới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *